• Producten

Joannesschool

Welke ervaringen zijn ontwikkeld en vastgelegd? Welke producten heeft de school gemaakt waarmee veranderingen zichtbaar zijn geworden? Weektaak van de groepen 2 t/m 8; planningmap groepsoverstijgend werken voor groep 1/2/3. Neem ... lees verder

De methode de baas, baas over de methode

In deel 2 van Kijk in de praktijk ‘De methode de baas, baas over de methode’ worden handreikingen en achtergrondinformatie gegeven over het werken vanuit leerlijnen, doelen en tussendoelen. Rekenen is ... lees verder

Een combinatieklas, maar dan anders

In ‘Een combinatieklas, maar dan anders’ wordt ingegaan op de mogelijkheden om onderwijs te organiseren op basis van de leerbehoefte en het niveau van het kind. Aan de hand van ... lees verder

MI-test voor kinderen

De theorie van meervoudige intelligentie is ontwikkeld door de Amerikaanse hoogleraar Howard Gardner. Hij bewees door onderzoek dat er acht gebieden van intelligentie bestaan. Iedereen kan dus op verschillende gebieden ‘knap’ ... lees verder