TOM: Onderwijs Anders – Kwaliteitskaart. Portfolio voor schoolontwikkeling

De kwaliteitskaart is in het kader van het project TOM: Onderwijs Anders ontwikkeld. Vanuit het oogpunt van kwaliteitsmeting en borging van TOM: Onderwijs Anders is er behoefte aan een instrument om de schoolontwikkeling te kunnen ‘meten’. Scholen hebben behoefte aan een markeringspunt: wanneer zijn wij een TOM: Onderwijs Anders school?

De kwaliteitskaart is bedoeld om de schoolontwikkeling in kaart te brengen. De ingevulde kaart geeft een profiel van de school en een bepaalde gemotiveerde kwaliteit waar de school garant voor staat. Naast het overzicht van de ontwikkeling van de school is er een bewijzenmap, een portfolio van de school bij de kwaliteitskaart.

De kwaliteitskaart kan een uitbreiding zijn van andere kwaliteitsinstrumenten die de school hanteert.

De kwaliteitskaart TOM:Onderwijs Anders wordt geleverd op een cd-rom met een beknopte handleiding, bijbehorende instrumenten.

Doelgroep:
Pijler: Leiding en verandering, Organisatie
Prijs: € 24,50
Vorm: CD-rom / DVD