Lidmaatschap VTG

Vanaf nu kunt u lid worden van de Verenigde Tom Groep (VTG).

De VTG onderhoudt een netwerk van TOM-scholen, waarbij informatie-uitwisseling, onderlinge ondersteuning bij ontwikkelingsvraagstukken en deskundigheidsbevordering een belangrijke rol spelen.

De kwaliteit van de TOM-scholen staat daarbij hoog op de agenda. Hiervoor is onder meer een kwaliteitskaart ontwikkeld. Waar mogen kinderen, ouders, de inspectie, de maatschappelijke omgeving van een TOM-school op rekenen. Scholen die zich aansluiten bij de Verenigde TOM Groep werken aan een professionele leergemeenschap waarvan de kenmerken door externe belanghebbenden worden herkend en erkend. De VTG stimuleert een hoog ambitieniveau.

Alle TOM scholen en scholen die zich ontwikkelen op de pijlers van TOM, kunnen zich aanmelden en lid worden. De instap zal in de eerste fase laagdrempelig zijn. De werkgroep kwaliteit zal gaandeweg criteria formuleren waaraan de leden moeten voldoen. De basis hiervoor wordt gevormd door de kijkwijzer en de kwaliteitskaart van TOM.
Aanmeldingsformulier Verenigde TOM Groep (Word)
brief aanmeldingsformulier_VTG  (Word)