Leerinhoud

Bij de leerinhoud gaat het om de kennis/inhoud die de professionals in de school nodig hebben om het onderwijs anders of passend te kunnen organiseren. Hoe kan ik nieuwe inzichten uit wetenschappelijk onderzoek toepassen? Hoe krijg ik zicht op leerlijnen? Hoe kan ik de methode loslaten en meer onderwijs op maat arrangeren?

Bij de pijler leerinhoud gaat het om onder andere de volgende zaken:

  • Kennis hebben van leerlijnen en leerdoelen om de methode (deels) los te kunnen laten.
  • Leerdoelen om kunnen zetten naar betekenisvolle activiteiten (doelgericht werken.)
  • Weten dat er verschillende soorten kennis (inzichten, feiten, vaardigheden) zijn en daar de juiste aanpak bij kunnen hanteren.
  • De ontwikkeling van leerlingen kunnen volgen door observaties, genormeerde toetsen en het kunnen opbouwen van een portfolio.
  • Vaardig zijn in het voeren van reflectiegesprekken met leerlingen.

Film
Basisschool Het Talent in Lent werkt met portfolio als manier van verslagleggen van de ontwikkeling van de leerling.
De leerkracht als regisseur (film)

Publicatie
Inspirerende aanbevelingen en tips voor scholen die hun rekenonderwijs doel- en kindgerichter willen maken.
Het kwartje valt: doelgericht rekenen in anders georganiseerd onderwijs