Leiding en verandering

Bij het leidinggeven aan verandering gaat het om de randvoorwaarden waarbinnen de veranderingen plaatsvinden. Het is de schil rondom de drie pijlers personeel, organisatie en leeromgeving.

Bij TOM Onderwijs Anders draait het om: 
opsommingsteken Open cultuur: Hoe staat het met de cultuur in de school? Is deze gericht op samenwerking? Of is de leraar koning in eigen koninkrijk en de duizendpoot die hij altijd al was;
opsommingsteken Coachend Leiderschap: Wat is de kwaliteit van het management? Is het in staat complexe veranderingsprocessen te begeleiden en evenwicht te creëeren tussen beheersmatig en procesgericht bezig zijn? Is voldoende coachende vaardigheid aanwezig? Straalt het voldoende energie en elan uit? En schept het voldoende kaders om de visie uit te dragen;
opsommingsteken Open communicatie: Heeft de school een open houding naar de omgeving? Zijn de ouders de klanten? Worden kansen uit de omgeving om leerlingen te laten leren benut; Bekijk film TOM en ouders – op Leraar24
opsommingsteken Financien: Zijn er mogelijkheden om te spelen met de inzet van fre’s? Is het mogelijk om het schoolbudget op maat aan te wenden voor professionalisering van het personeel binnen de TOM-ontwikkeling?
opsommingsteken Hoe kan het formatiebudget worden ingezet voor het realiseren van nieuwe functies? 

Publicatie
linkpijl Kwaliteitskaart TOM: Onderwijs Anders